UNESCO ve Vlámsku

  • říjen 6, 2020

Vlámská komise pro UNESCO (VUC) má nové webové stránky obsahující nejrůznější informace o UNESCO a o jeho vztazích s Vlámskem. K dispozici je interaktivní mapa Vlámska, kde najdete vše s odkazem na UNESCO: od vlámských bekináží/domů bekyní (begijnhof) a zvonic (belfort) uvedených na seznamu světového dědictví UNESCO až po katedry UNESCO na univerzitách. Stránky dále nabízejí řadu článků a publikací a také informace o různých uznáních UNESCO ve Vlámsku a vlámských projektech UNESCO po celém světě.

www.unesco-vlaanderen.be

Brochure: Unesco in Vlaanderen

Unesco in Vlaanderen