Stefan Hertmans: A fordult szív

  • június 3, 2021

"A 19. század végén a kairói Ben Ezra zsinagógából egyedülálló dokumentumok gyűjteménye látott napvilágot, köztük egy rejtélyes levél, melyben Moniou rabbija egy prozelita asszony tragikus sorsáról számol be az első keresztes hadjárat időszakában.

Stefan Hertmans ebből a forrásból kiindulva írja meg regényét, amely egyszerre varázsol a középkorba, és vet fel mai erkölcsi kérdéseket. Egy normann származású keresztény nő beleszeret egy zsidó fiatalemberbe, és hátrahagyja egész addigi életét: vagyonát, nemesi nevét, hitbeli meggyőződését. Franciaországot átszelve a fiú családjához, Provence-ba menekülnek üldözőik elől, ám csak ideiglenesen lelnek menedékre – 1095-ben II. Orbán pápa háborút hirdet a Szentföld visszaszerzésére, fellángolnak a régóta izzó vallási ellentétek. A Moniou izraelita közösségét sújtó véres pogrom hatására a lány újabb viszontagságokkal teli utazásra kényszerül: ezúttal Jeruzsálem felé, hogy a keresztes hadakat követve visszaszerezze elrabolt gyermekeit.

Csaknem ezer évvel később az ő útját ismétli meg maga a szerző. Elbeszélésében a két messzi világ egymásra vetül, feltárva mindazt, ami az idők során megváltozott, és láthatóvá téve azt a keveset, ami megmaradt…

A fordult szív magával ragadó történet kiszolgáltatottságról és bátorságról, gyűlöletről és szeretetről – és mindenekelőtt az emlékezés fontosságáról." (Helikon Kiadó)

Fordította: Fenyves Miklós
Megjelenés dátuma: 2021-04-12
Helikon Kiadó

www.stefanhertmans.be

Stefan Hertmans_Michiel Hendryckx-AEG voor BB
foto: Michiel Hendryckx

Stefan Hertmans (Gent, 1951) költő, író. A Királyi Képzőművészeti Akadémia mesterképzésén tanított és 2010 októberéig vezette az ottani Studium Generale-t. Tanított vagy előadást tartott a Sorbonne-on, a bécsi, a berlini és a mexikói egyetemen, a kongresszusi könyvtárban (Washington), a londoni University College-ban. 2012-2013-ig a Genti Egyetem művészettudományának vendégprofesszora. Magyarul először a Háború és terpentin című regénye jelent meg, Fenyves Miklós fordításában.

Fenyves Miklós

Fenyves Miklós (1974) a KRE Néderlandisztika Tanszékének munkatársa. Húsz éve kezdett műfordítással foglalkozni. Legkedvesebb fordításai: Nescio: Költőcske, Johan Goudsblom: Tűz és civilizáció, Paul Verhaeghen: Omega minor, A.F.Th. van der Heijden: Tonio.