European platform Care & industry together against CORONA

  • 8 april 2020

Het Enterprise Europe Network Flandern heeft in samenwerking met Flanders' Care een 'European Platform - Care & Industry together against CORONA' opgericht. Het doel is om de verschillende noden van de zorgsector en het aanbod van bedrijven en onderzoekers op elkaar af te stemmen. Het behoudt ook plaats voor overheden om relevante informatie online te publiceren. 

De huidige COVID-19-crisis heeft wereldwijd vele initiatieven geactiveerd om mensen in nood te ondersteunen en te helpen. Deze zijn meestal zeer gefragmenteerd en regionaal. Toch staan we allemaal voor dezelfde uitdagingen en zoeken we naar oplossingen om de hele zorgsector te ondersteunen.
De voorstellen op dit platform kunnen deze fase ondersteunen. Care & Industry - together against CORONA heeft tot doel alle verschillende actoren in Europa bij elkaar te brengen en zo

- vraag en aanbod op elkaar af te stemmen
- kennis te delen
- een overzicht te bieden van specifieke steun in een bepaalde regio

Op die manier wordt een mogelijkheid geboden om gericht en tijdsefficiënt contact te leggen met alle actoren in de gezondheidszorg, de industrie, de academische wereld en de overheid.