Nederlandistiek & Nederlands leren in Oostenrijk

Nederlandistiek

Aan het Instituut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft van de Universiteit Wenen wordt Nederlands gedoceerd. Voor bachelorstudenten van een andere studierichting wordt ook de opleiding “Inleiding in de Nederlandse Taal en Cultuur” aangeboden.

Nederlands leren in Oostenrijk

De Nederlandse School De Prater geeft Nederlands taal- en cultuuronderwijs aan Nederlandse en Vlaamse kinderen in en rond Wenen van groep 1 t/m 8 en in het voortgezet onderwijs. De school wil graag elk kind een goede basis van de Nederlandse taal geven en houdt in die optiek contact met het Nederlands onderricht in Nederland en Vlaanderen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de Vlaamse en Nederlandse cultuur. Momenteel volgen ruim 80 leerlingen de lessen.

Het NTC onderwijs is een aanvulling op het onderwijs van de dagschool. Dat betekent dat voor alle groepen het aantal beschikbare uren en de lestijden beperkt zijn tot de naschoolse tijd. De school staat onder toezicht van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en is lid van de Stichting NOB (Nederlands Onderwijs in het Buitenland).

De school is gast op de Vienna International School – VIS (22. Bezirk) en de American International School – AIS (19. Bezirk)